Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  25.04.2014р. Зміна складу посадових осіб


Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості :

Публічне акціонерне товариство «Фондова Біржа «Перспектива»; код за ЄДРПОУ 33718227; місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 30, міжміський код, телефон та факс емітента: (056)3739594; електронна поштова адреса: se_perspektiva@fbp.com.ua, адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: fb_perspektiva.proemitent.info; вид особливої інформації: відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення :

Відповідно до протоколу чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Фондова Біржа «Перспектива» (далі- Товариство)  від 22.04.2014р. прийнято  наступні рішення: 1. У зв’язку із закінченням терміну повноважень  Біржової  ради Товариства припинити повноваження членів Біржової Ради у попередньому складі: Член (Голова) Біржової Ради Мілюшко Едуард Іванович (паспорт АЕ № 010013 виданий 22.05.1996р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області), з моменту першого обрання перебував на посаді з  04.08.2009р. (4р. 6м.), Член Біржової ради Фещенко Ніна Анатоліївна (АК№967878, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 18.07.2000р.), перебувала на посаді 3 роки, Член Біржової ради Шевчук Костянтин Дмитрович (паспорт МН № 046049 виданий 25.04.2001р. Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області), з моменту першого обрання перебував на посаді з 29.01.2008р. (6 р. 3 м) 2. Обрати строком на три роки Біржову Раду Товариства в новому складі у кількості 3 осіб Голова Біржової Ради Мілюшко Едуард Іванович (паспорт АЕ № 010013 виданий 22.05.1996р. Індустріальним РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області),  протягом останніх 5 років обіймав посади економіста, директора Голови Біржової Ради ПАТ «ФБ» Перспектива», Член Біржової Ради Шевчук Костянтин Дмитрович (паспорт МН № 046049 виданий 25.04.2001р. Лозівським МРВ УМВС України в Харківській області), протягом останніх 5 років обіймав посаду директора ТОВ «ФК «Куб», Член Біржової Ради Літвін Світлана Петрівна (АЕ№895551, виданий Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 21.11.1997р.), протягом останніх 5 років обіймала посади начальника відділення №9 АТ «Південний», начальника операційного відділу ПАТ «ФК «СКТ», провіджного фахівця з торгівлі цінними паперами ТОВ «Фондовий Актив». 3. У зв’язку із поданням Ревізором Товариства Северин Оксаною Олександрівною (АО №095399, виданий Новомосковським РВ ГУ ДМС України в Дніпропетровській області 18.03.2013р.) , яка змінила прізвище з Орєхової О.О., заяви про дострокове припинення її повноважень як Ревізора Товариства, припинити повноваження Ревізора Товариства, покладені на Северин О.О. Перебувала на даній посаді 1 рік 1 міс. 4. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та у зв’язку із невеликою кількістю акціонерів, обрати Ревізором Товариства строком на три роки Морозову Тетяну Миколаївну (АК№529378, виданий Балмійським РВ Дніпродзержинськ МУ УМВС України у Дніпропетровській області 10.06.1999р.). Посади, які обіймала економіста відділу торгівлі ТБ «Перспектива-Коммодіті», бухгалтер операціоніст ТОВ «ЮС». Всі зазначені вище особи акціями Товариства не володіють, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають.

3. Підпис:

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор ПАТ «ФБ «Перспектива»                                                                    Шишков С.Є.

ProEmitent.INFO